RC&T Detva s.r.o.

Motto:

"Ľudia sú nerozumní, nelogickí a sebeckí. Ale aj tak ich miluj! Ak robíš dobre, ľudia ťa obvinia zo sebeckých, postranných pohnútok. Ale aj tak rob dobre! Ak si úspešný, získaš si falošných priateľov a skutočných nepriateľov. Ale aj tak buď úspešný! Na dobro, ktoré konáš, sa zajtra zabudne. Ale aj tak rob dobro! Čestnosť a úprimnosť ťa urobia zraniteľným, ale aj tak buď čestný a úprimný! Čo si po celé roky budoval sa môže za jednu noc zrútiť, ale aj tak buduj! Ľudia naozaj potrebujú pomoc, ale možno ťa napadnú, ak im pomôžeš, ale aj tak pomáhaj ľuďom! Daruj svetu to najlepšie čo máš a udrie ťa do tváre, ale aj tak daj svetu to najlepšie, čo máš."Matka Tereza
RC&T - záchranná a dopravná zdravotná služba Detva s.r.o.
Záhradná č. 3, 962 12 Detva
tel./fax. : 045/5459185, nonstop tel.: 045/540550555, mobil" 0905 54 22 04
e-mail" info@rescuedetva.sk, www.rescuedetva.sk
0.172